Minit Mesyuarat MBK 2009

Masa : 9.30 pagi

Tempat : Bilik Mesyuarat Utama

Aras 9, Blok C1, Kompleks C

Jabatan Perkhidmatan Awam

_________________________________________________________

(4) Memohon Disemak Semula Tempoh Perubahan Kenaikan Pergerakan Tangga Gaji Gred N27, N32 dan N36

Kertas Bilangan 4/2/2008

(a) mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:

pembentukan sesuatu Jadual Gaji Matriks (JGM) bagi Gred N27 adalah berdasarkan gabungan Gred B5, B9, B11, B13 dan B15-3 semasa Jawatankuasa Kabinet (JKK). Gred B13 dan B15-3 mempunyai 1 Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) manakala Gred B5, B9 dan B11 mempunyai 2 KGT. KGT kedua tersebut adalah berada di Tanggagaji 22 (T22) semasa SSB dan dikekalkan semasa SSM;

(ii) Gred N32 pula adalah berdasarkan N5 semasa SSB dan hanya mempunyai 1 KGT sahaja. Sehubungan dengan itu, tuntutan supaya disemak semula tempoh tersebut tidak berbangkit;

(iii) Gred N36 adalah berdasarkan Gred N4 semasa SSB dan Gred A24 semasa JKK di mana jadual gaji gred tersebut mempunyai 2 KGT dan KGT kedua bermula di Tanggagaji 5 (T5). Kedudukan tersebut dikekalkan sehingga SSM; dan

(iv) setiap perubahan KGT akan melibatkan implikasi dari segi struktur gaji keseluruhan Perkhidmatan Awam dan memerlukan satu kajian yang menyeluruh. Cadangan ini diambil kira bagi tujuan semakan gaji tertakluk kepada kemampuan kewangan kerajaan

.

(b) mesyuarat bersetuju:

(i) dengan keterangan di perenggan (a)(i) hingga (iv) atas.

Tindakan : Makluman

MUKA 49

(4) Memohon Disemak Semula Tempoh Perubahan Kenaikan Pergerakan Tangga Gaji Gred N27, N32 dan N36

Kertas Bilangan 4/2/2008

(a) mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:

pembentukan sesuatu Jadual Gaji Matriks (JGM) bagi Gred N27 adalah berdasarkan gabungan Gred B5, B9, B11, B13 dan B15-3 semasa Jawatankuasa Kabinet (JKK). Gred B13 dan B15-3 mempunyai 1 Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) manakala Gred B5, B9 dan B11 mempunyai 2 KGT. KGT kedua tersebut adalah berada di Tanggagaji 22 (T22) semasa SSB dan dikekalkan semasa SSM;

(ii) Gred N32 pula adalah berdasarkan N5 semasa SSB dan hanya mempunyai 1 KGT sahaja. Sehubungan dengan itu, tuntutan supaya disemak semula tempoh tersebut tidak berbangkit;

(iii) Gred N36 adalah berdasarkan Gred N4 semasa SSB dan Gred A24 semasa JKK di mana jadual gaji gred tersebut mempunyai 2 KGT dan KGT kedua bermula di Tanggagaji 5 (T5). Kedudukan tersebut dikekalkan sehingga SSM; dan

(iv) setiap perubahan KGT akan melibatkan implikasi dari segi struktur gaji keseluruhan Perkhidmatan Awam dan memerlukan satu kajian yang menyeluruh. Cadangan ini diambil kira bagi tujuan semakan gaji tertakluk kepada kemampuan kewangan kerajaan

.

(b) mesyuarat bersetuju:

(i) dengan keterangan di perenggan (a)(i) hingga (iv) atas.

Tindakan : Makluman

.

BIL. 1/2008 SESI 2007-2010

Nota;

Cabutan minit Mesyuarat MBK yang lalu, sebagai perkongsian maklumat sahaja, sehingga sekarang apa keputusannya?

NOTA:

BULAN MAC TELAH BERLALU…………….?

MANA PEKELILING ?

Advertisements
This entry was posted in Berita Terkini. Bookmark the permalink.